ESMI-elektrospoločnosť s.r.o.
Krivianska 8
082 71 Lipany

tel: +421 915 868 147
 
 
Referencie

Elektroinštalačné práce v prevádzkových budovách
- sklady obilia Hniezdne
- čističky odpadových vôd v obciach Varhaňovce, Veľká Lomnica
- vodojemy v obciach Jarovnice, Krivany, Fulianka,...
Prevádzka výroby octu firmy Gurmán s.r.o. Stará Ľubovňa Kompletné rozvody v PVC žľaboch  
Kompletná elektroinštalácia bytových domov
- bytový dom ul. Obrancov mieru 17 a 19 Stará Ľubovňa
- dva štvorbytové domy v obci Žehra
- nadstavba bytového domu blok M (nadstavba 16. bytov) Stará Ľubovňa,...
Dve 11-násť bytové jednotky v obci Dobrá 16-násť bytová jednotka Jarovnice  
NN a VN kábelové a vzdušné siete a prípojky
- VN prípojka a trafostanica pre ČOV Varhaňovce
- VN prípojka, trafostanica a NN kabelové rozvody Svätojánske pole Sabinov
- rozšírenie NN siete Ostrovany, Brezovica
- NN prípojka pre bytové domy Krivany
- NN kabelové rozvody Veľká Lomnica,...
VN prípojka a trafostanica Jarovnice Kabelové rozvody pre bytové domy Žehra  
Kompletné elektroinštalačné práce polyfunkčných domov
- rekonštrukcia kinosály Lipany
- polyfunkčný objekt firmy Mamoár s.r.o. Stará Ľubovňa
- polyfunkčná budova Meštiacký dom Stará Ľubovňa,...
Polyfunkčný objekt Mladosť Lipany Obchodný dom G Stará Ľubovňa  
Stavba a rekonštrukcia sietí verejného osvetelenia a obecného rozhlasu
- rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Štúrova Lipany, v obci Šarišské Dravce, Ražňany, Pusté Pole, Sulin
- rekonštrukcia vedenia obecného rozhlasu obcí Orlov, Sulin, Šarišské Dravce, Ďačov
- realizácia vianočných výzdôb firiem, miest a obcí,...
Rozšírenie siete verejného osvetlenia Lipany Stavba verejného osvetlenia Svätojánské pole Sabinov  

A množstvo iných elektroinštalácii na rôznych stavbách a rodinných domoch ...
 

Copyright © 2007 RSoftmedia s.r.o., All rights reserved.